Escuchar

Seminarios

 

 

Coordinador de los seminarios:

Pau Balart

Universitat de les Illes Balears
Carretera Valldemossa Km 7,5
07122 Palma
Espanya
 
Dep. d'Economia de l'Empresa
Edifici Jovellanos DB007
 

TEL: (+34) 971 171332